Starta företag: Allt om de vanligaste företagsformerna i Sverige

Sverige har ett antal affärsmodeller som skiljer sig från de som du vanligtvis hittar i andra länder. De har alla sina olika fördelar och nackdelar som alla är lika viktiga att tänka på när du startar ett företag. I den här artikeln går vi igenom de vanligaste företagsformerna i Sverige.

Aktiebolag

Ett aktiebolag är en företagsform då du antingen själv eller tillsammans med en eller flera personer startar ett företag. För att starta ett aktiebolag i Sverige behöver du ha ett aktiekapital på minst 25.000 kronor som du betalar in på ett speciellt bankkonto. Hälften av detta aktiekapital kan användas för att köpa allt som du kan tänkas behöva för verksamheten. Till exempel maskiner, patent och fastigheter.

Ett aktiebolag kan vara särskilt bra om du önskar att dela din personliga ekonomi ifrån företagets. I synnerhet eftersom aktiekapitalet i princip är ditt enda ekonomiska ansvar vid skulder (med undantag för skulder som rör skatter och avgifter).

Enskild näringsverksamhet

Att starta en enskild näringsverksamhet  kan vara lämpligt om du önskar att starta företaget själv. Faktum är att de flesta entreprenörer startar med en enskild firma i början. Den främsta fördelen med en enskild näringsverksamhet är att du inte behöver något startkapital. Men samtidigt så är din och ditt företags ekonomi gemensam. Det betyder att du kommer att vara personligen ansvarig för firmans skulder.

Handelsbolag och kommanditbolag

Företagsformen handelsbolag är ett bra alternativ om du har tänkt starta ett företag ihop med minst två personer. I synnerhet eftersom du inte behöver ha något startkapital. Men i likhet med en enskild näringsverksamhet så är ni delägare personligen ansvariga för skulderna i företaget.

Om ni istället önskar att ha en person som är obegränsat personligt ansvarig för skulderna och att de övriga som driver bolaget enbart är ansvariga för kapitalet de satsat i företag så kan kommanditbolaget vara ett bra val.

Ekonomisk förening

En ekonomisk förening kan vara lämpligt om du har minst tre personer som är medlemmar i en förening och önskar att främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Oftast betalar medlemmarna en medlemsinsats och detta är deras enda ekonomiska ansvar i föreningen. I detta sammanhang finns det dock stora skillnader vare sig du ska starta en ekonomisk förening eller en bostadsförening.