Stärk företagandet med ett masterdiplom

Funderar du på att starta företag eller är du redan företagare?

Det finns flera sätt att addera till sin kompetens och förbereda sig. Man kan lära sig genom att växa upp i ett företagsklimat, att ha en mentor eller – om man vill bli riktigt vass – skaffa sig en universitetsutbildning. Det spännande med företagandet är att det krävs flera delar av dig. Du behöver ha ett öppet och innovativt mindset och förstå hur du kan omsätta en utbildning i verkligheten och nyttja dess fulla potential i ditt företagande. Det kan också finnas möjligheter till skatteavdrag för flera utbildningsformer.

Utbildning med praktisk tillämpning

Att kombinera praktik med utbildning har i alla tider varit den bästa vägen, men man kan heller inte komma ifrån att mentalitet är en kärnfaktor för framgångsrikt företagande. Det är denna kärnfaktor som avgör vilken förmåga man har att använda sin utbildning i praktiken. En MBA är som dynamit. Den kan ha en extremt stor effekt för företagets image om den omsätts i praktiken.

Att omsätta utbildning i praktik är prioritet för företagandet och även en värdemätare på hur bra utbildningen är. Välj en utbildning där praktisk tillämpning ingår – ett riktigt bra erbjudande finns hos Mgruppen där du kan väja en Executive MBA, en masterutbildning, med flexibelt upplägg. Detta upplägg är baserat på forskning, beprövade metoder och med praktisk tillämpning. Mgruppen erbjuder också ett stort nätverk som ditt företag sedan kan nyttja. Att företaget dessutom har ett masterdiplom adderar till förtroendet.

Mgruppens masterprogram

Mgruppen erbjuder flera olika vägar fram till din Executive MBA. Det finns tre masterprogram och du bestämmer själv i vilken ordning du utför dessa, om du vill kan du läsa ett i taget. De tre programmen tillsammans bildar en mycket konkurrenskraftig examen för den som strävar efter att bli framgångsrik som ledare och/eller företagare. Processen inleds med en intervju med Mgruppens rådgivare för att utröna varje deltagares förutsättning för deltagande i masterutbildningen. Man samtalar om bakgrund, av vilken anledning man söker, vad man vill uppnå samt hur man bidrager till studentgruppens gemensamma nätverkande och lärandet.

Det fina med Mgruppen är den stora förståelsen för verklighetsförankring och att man redan från början ser till varje deltagares behov, det vill säga målet och hur man ska använda utbildningen.

Flexibelt och verklighetsanpassat

Om du sätter värde på ett flexibelt och verklighetsanpassat utbildningsupplägg är Mgruppens Executive MBA ett utmärkt val. Programmet har tredagarsmoduler som utförs på selekterade konferensfaciliteter i internatform. Du kan läsa litteraturen både före och efter programmets praktiska delar. Ett examensarbete i gruppform kommer också att genomföras för att träna upp samverkansförmågan. Hela upplägget har formats utifrån att deltagaren ska slippa avbrott i en pågående karriär. Den som blivit godkänd i de tre masterprogrammen får en inbjudan till en diplomeringsceremoni där diplom delas ut till de som nått fram till sin Executive MBA.