Marknadsför via företagsfilmer

Det sägs att människans uppmärksamhetsspann har minskat drastiskt de senaste åren. Det finns inga studier som faktiskt påvisar att detta stämmer, utan snarare har vi för många olika saker som vill åt vår uppmärksamhet. Med allting som finns på nätet är det oerhört lätt att hoppa från en sak till en annan. Förr hade man inte samma möjlighet att själv välja vad man ville se. Reklamen på tv:n var inte valfri och det var inte bara ett knapptryck eller svep bort från att ta bort oönskad reklam.

Upplever du att ditt företag inte når fram till din målgrupp beror det med största sannolikhet att er marknadsföring inte väcker intresse. Flera studier visar däremot på att visuell rörlig reklam är mest effektiv. Våra ögon dras per automatik till rörelse, finns det dessutom innehåll av intresse är det större chans att din målgrupp fastnar.

Företagsfilmer som marknadsföring

Oavsett vad det är du vill förmedla till din målgrupp är det värt att prova företagsfilmer. Företagsfilmer delas ofta upp i två olika grupper: informationsfilmer och animerade reklamfilmer. En välgjord företagsfilm förmedlar ditt budskap samtidigt som den fångar målgruppens intresse. Det finns företag som specialiserar sig på att skapa företagsfilmer.

Informationsfilmer

En informationsfilm är en filmad eller animerad film som på kort tid förmedlar information. Vad du vill förmedla är helt och hållet upp till dig. Det kan förklara din företagsmodell om den ska skickas till eventuella investerare. Eller förklara hur din produkt används om filmen ska ut till eventuella konsumenter. Eller innehålla information om ett ämne som ligger dig varmt om hjärtat. Informationsfilm innehåller mycket information på kort tid.

Animerade reklamfilmer

Animerade reklamfilmer har ökat markant den senaste tiden. En animerad reklamfilm låter tittaren knyta an till avsändaren utan att det blir för personligt. När man satsar på att producera animerade filmer är det viktigt att man hittar företagets personliga stil. Du har lyckats om tittaren känner igen ditt företag på själva animationen.

Företagsfilm vid rekryteringsprocesser

En företagsfilm kan dessutom användas vid rekrytering. Det blir allt vanligare att man berättar om sitt företag, företagsidé och företagskultur genom en film i anknytning till lediga tjänster. Det kan vara en animerad figur som berättar om ditt företag – eller filmsnuttar från verkligheten. Detta är ett utmärkt sätt att ge en tydlig bild av företaget. På så vis ökar sannolikheten att ni får ansökningar från människor som faktiskt delar er vision, då de fått komma nära redan innan de sökt.